Turtle AVFETTING

Avfetting er i blant nødvendig for å få bilen ren for sot, asfaltflekker, salt m.m. Husk på at avfetting fjerner voksen og at det derfor er viktig å vokse bilen etterpå. Med et beskyttende vokslag behøver du ikke bruke avfettingsmiddel så ofte og dermed skånes både lakken og miljøet.
Det er viktig å la produktene få tid til å virke og at en alltid skyller godt av med rent vann.
Bruk aldri avfettingsprodukter på varme flater!

Miljøhensyn:
Vær sparsom med avfettingsmiddel. Vask helst bilen i en "Selvvask hall". Vasker du bilen hjemme, stå helst på grus eller gressmatte. Vasker du på asfaltert underlag er det en sjanse for at vann og kjemikaler renner ned i nærmeste brønn og når nærliggende vannreservat.